.

.

.

Vinden

(Backer)

.

Som tåget hittar vägen kommer tåget hitta fram
länge än.

Som laxen hoppar glad emot högre mål
och ner igen sen

.

kommer vinden hitta dit den aldrig varit.
Ensam men snabb, utan tvekan. Den kommer dansa som ingenting hänt.

.

Som bilar kör fram på vägar kommer bilar en gång fram
till sina mål.
Som sparven kvittrar ljust med skogens lätta ljus
eller tågets hårda stål

.

kommer vinden hitta dit den inte varit än.
Ensam men snabb, utan tvekan kommer vinden dansa, som inget hänt.

.

Som gamla kärringar pratar på kommer de prata
tills kvällen.

Som flygplan kommer landa kommer planen landa rätt
på nya ställen,

.

kommer vinden hitta dit den inte varit än.
Ensam men snabb, utan tvekan kommer den dansa som inget hänt.

.

.

.

.

.

.